Funkcje podatków/prawo

Podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym, które jest pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny. Jest wykorzystywany