Site Loader
Wyślij zapytanie

Rozwód – właściwośc miejscowa

W dzisiejszym zagonionym świecie sprawy rozwodowe nie budzą zdziwienia. Mimo to potrafią być skomplikowane nie tylko z uwagi na delikatne kwestie poruszane w trakcie postępowania, ale również z uwagi na procedurę.

Należy pamiętać, że prawo ściśle reguluje właściwość miejscową i rzeczową sądu do którego należy skierować pozew rozwodowy.

O ile określenie właściwości rzeczowej nie budzi wątpliwości, bowiem przepisy prawa wprost regulują, że postępowanie rozwodowe należy do właściwości sądu okręgowego, o tyle właściwość miejscowa może budzić uzasadnione wątpliwości.

Właściwość miejscowa sądu została uregulowana w art. 41 kodeksu postępowanai cywilnego i stanowi, że właściwym do wniesienia pozwu o rozwód jest sąd ostatniego miejsca zamiejszkania małżonków w  okręgu danego sądu, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli ta podstawa nie występuje, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta przesłanka nie może zostać zrealizowana, sąd miejsca zamieszkania powoda.

Miejsce zamieszkania w Toruniu a rozwód

Pod pojęciem „miejsce zamieszkania” prawo rozumie nie adres zameldowania, a miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zatem jeśli ostatnim miejscem zamieszkania małżeństwa był Toruń albo miejscowość należąca do okręgu sądu okręgowego w Toruniu i jedno z małżonków nadal mieszka w miejscowości będącej w okręgu tego sądu, właściwym do wniesienia sprawy rozwodowej będzie Sąd Okręgowy w Toruniu. Jeśli ta przesłanka nie zostanie wypełniona – przykładowo małżonkowie nigdy nie mieszkali wspólnie, ale pozwany mieszka na terenie należącym od właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu, właściwym do rozpoznania sprawy będzie ten sąd. Jeżeli jednak nie da się ustalić właściwości sądu według miejsca zamieszkania pozwanego, bowiem przykładowo mieszka za granicą, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda. W tym przypadku jeśli miejscem zamieszkania powoda jest miejscowość właściwa dla Sądu Okręgowego w Toruniu, pozew o rozwód należy wnieść przed ten sąd.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy profesjonalisty w przeprowadzeniu postępowania rozwodowego, dobrze jest zaufać kancelari z okręgu sądu w którym sprawa będzie prowadzona (w naszym przykładzie – w Toruniu). Celem rozeznania się w ilości podmiotów działających na terenie Torunia, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „kancelaria prawnicza Toruń„, a następnie zaznajomić się z zakresem działalności kancelarii i wybrać tą, której chcemy powierzyć naszą sprawę.

Autor: Maria Tobin