Site Loader
Wyślij zapytanie

Śmierć bliskich  to trudny moment w życiu każdej osoby. Wiąże się z dotkliwym poczuciem straty, nierzadko z koniecznością ułożenia sobie wielu spraw na nowo, a także z okresem żałoby. Jednocześnie pojawia się wiele kwestii prawnych i finansowych, które wymagają uregulowania. Spora część z nich sprowadza się do testamentu i dziedziczenia. Nie zawsze jednak wszystko przebiega szybko i sprawnie.

Dochodząc swoich praw

Testament to dokument zawierający wolę zmarłego, poprzez który zawiadamia on o tym, jak rozdysponować pozostawiony przez niego majątek. Jest to indywidualna decyzja, która niekiedy przyjmuje nieco zaskakującą formę i przykładowo nie uwzględnia przekazania dóbr najbliższej rodzinie. Niektórzy krewni są jednak chronieni przez prawo, a konkretniej, przez zachowek. Czym on jest?

Zachowek to uprawnienie chroniące osoby, które ze zmarłym łączyły formalne więzy pokrewieństwa. Innymi słowy, mowa tutaj o tych, którzy byliby uprawnieni do otrzymania spadku, gdyby autor testamentu ich w nim nie wykluczył. Z prawnego punktu widzenia, uprawnieni do zachowku są:

  • rodzice zmarłego
  • małżonek lub małżonka
  • zstępni (wnuki, prawnuki, dzieci)

Satysfakcjonująca rekompensata

Zachowek przyznawany jest wyłącznie w formie pieniężnej, co oznacza, że nie można domagać się otrzymania przedmiotów, czy też nieruchomości. Jeśli chodzi o jego wysokość, z reguły stanowi ona ułamek części udziału spadkowego, który przysługiwałby danej osobie. Jest ona ściśle uzależniona od kilku czynników, między innymi od wieku uprawnionego i jego zdolności do podejmowania pracy zarobkowej. Chcąc uzyskać należne pieniądze, musimy wysunąć do spadkobiercy roszczenie o zapłatę zachowku, a najlepiej sporządzić także specjalną ugodę. Gdy takie polubowne rozwiązanie nie dojdzie do skutku ze względu na niemożność wypracowania kompromisu przez obie strony, pozostaje jeszcze dochodzenie zachowku na drodze sądowej. Należy mieć na uwadze to, że taka opcja wiąże się z opłatami sądowymi, dlatego też warto dołożyć wszelkich starań, by dojść do porozumienia bez angażowania w to wymiaru sprawiedliwości.

Przy wsółpracy: Adwokat Michał Kaliszewski

Autor: Maria Tobin