Site Loader
Wyślij zapytanie

Każdy z nas wie jak losowe potrafi być życie. Przez nieprzewidywalność zdarzeń bardzo często zdarza się, że osoby będące prawilnymi obywatelami wpadają w kłopoty prawne. Kłopoty prawne nie zawsze są spowodowane złamaniem prawa — najczęstszą przyczyną kłopotów prawnych są konflikty na płaszczyźnie konsumenckiej lub międzyludzkiej. W przypadku problemów karnych najlepiej jest zwrócić się z prośbą o pomoc do odpowiedniego prawnika, ale zanim to zrobimy warto sklasyfikować nasz problem do konkretnej kategorii prawa cywilnego. Grupa zawodów prawniczych jest naprawdę szeroka. W ich skład wchodzą adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, syndycy, rzeczoznawcy oraz prokuratorzy. Nie powinien więc dziwić fakt, że aby uzyskać profesjonalną i odpowiednią pomoc warto sklasyfikować problem i odrazu udać się we właściwe miejsce. http://kaliszewska.pl/prawo-cywilne.html

Czym jest prawo cywilne?

         Prawo cywilne należy do bazowych i podstawowych gałęzi dziedziny prawnej. Gałąź ta informuje nas o tym, jakie powinny być stosunki pomiędzy podmiotami związanymi wzajemną relacją i występującymi na równej w świetle prawa pozycji. W wielu pozostałych gałęziach prawa, takich jak prawo karne czy prawo administracyjne z reguły już na początku występują podziały w postaci przestępcy i poszkodowanego oskarżyciela lub wierzyciela i dłużnika. W przypadku prawa cywilnego takich podziałów nie ma i każdy powinien być traktowany w ten sam sposób w celu szybkiego rozwiązania sprawy cywilnej.

Kategorie prawa cywilnego

Prawo cywilne składa się z pięciu głównych kategorii, które regulują zupełnie inne warunki — części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. http://kaliszewska.pl/

  • Część ogólna prawa cywilnego określa podstawowe i bazowe zasady, na jakich funkcjonuje prawo cywilne. Oznacza to, że określa ona prawa i obowiązki podmiotów w czynnościach prawnych, na przykład zdolność do bycia podmiotem, rodzaje zawierania umów, sposoby oświadczania woli lub zasady przedawniania roszczeń.

  • Prawo rzeczowe to kategoria prawa cywilnego oscylująca wokół założeń prawa własności. Reguluje ona zasady, na jakich bazuje relacja podmiotu, czyli osoby fizycznej, do rzeczy. W prawie rzeczowym znajdziemy informacje dotyczące między innymi zasad współwłasności, zasad zbywania własności, prawa użytkowania, prawa zastawu czy prawa użytkowania wieczystego.

  • Prawo zobowiązań określa zasady na jakich powstają i zostają wykonane zobowiązania do spełnienia warunków założonych umów. Dodatkowo w prawie zobowiązań odnajdziemy informacje dotyczące potencjalnych sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązania.
  • Prawo spadkowe to kategoria prawa cywilnego, które reguluje zasady dotyczące przechodzenia praw na wypadek śmierci oraz dziedziczenia ustawowego przepisanego majątku. Określa ona również zasady, na jakich spadek jest dziedziczony, rodzaje przyjęcia spadku oraz sposób odmowy. Przepisy te określają również odpowiedzialność spadkobierców za długi oraz sprawy związane z podzielnością spadkową.

  • Prawo rodzinne określa zasady na jakich funkcjonują kwestie majątkowe i niemajątkowe stosunków rodzinnych. To także zapisy prawa cywilnego mówiące o stosunkach pomiędzy małżonkami oraz relacjami rodziców i dzieci.

Autor: Maria Tobin