Site Loader
Wyślij zapytanie
roslina

Podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym, które jest pobierane przez państwo lub samorząd terytorialny. Jest wykorzystywany na potrzeby związane z realizacją zadań publicznych. Podatki można podzielić na bezpośrednie – które są nakładane na majątek bądź dochód podatnika (a więc np. podatek dochodowy) lub pośrednie – nakładane na przedmiot spożycia (tu np. akcyza czy podatek VAT).

Podatek prawo – podstawy prawne związane z podatkami w Polsce

Podstawą prawną podatków w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z października 1997 roku. Prawo podatki definiuje czym jest podatek w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa. Stwierdza się tam, że podatek jest publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym i bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz Skarbu Państwa. Tego rodzaju świadczenie może być udzielane także na rzecz województwa, powiatu bądź gminy.

kasa

Funkcje podatków

Podatki posiadają funkcje obiektywne bądź zmieniające się w miarę zachodzenia różnego rodzaju przeobrażeń ustrojowych bądź gospodarczych i społecznych. Pierwszą funkcją podatku jest funkcja fiskalna. Według niej podatek spełnia rolę podstawowego rodzaju dochodów budżetowych. Z tego typu funkcją wiąże się również funkcja redystrybucyjna, która skupia się na kształtowaniu dochodu oraz majątku, będącego w dyspozycji podatnika. Służy ona zmniejszeniu nierówności społecznych.

Funkcja stymulacyjna podatku służy wykorzystaniu instrumentów podatkowych, w taki sposób by wywrzeć wpływ na warunki działania jednostek i na kierunki, a także tempo rozwoju. 

usmiech

Ostatnią funkcją podatku jest informacja. Dzięki niej zrealizowanie wpływów podatkowych ogółem bądź też z określonego rodzaju podatku daje możliwość dostarczenia informacji na temat prawidłowości lub też nieprawidłowości związanych z przebiegiem procesów gospodarczych. 

W Polsce największy dochód z podatków pochodzi z podatku VAT, akcyzy, podatków CIT i PIT. Pośrednie podatki stanowią niemalże trzy czwarte dochodu Rzeczpospolitej Polskiej. 

Autor: Maria Tobin