Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Świadczenie pracy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych urzeczywistniających główny cel umów o pracę. W pewnych sytuacjach uzasadnionym